Tarihçe

Bize Ulaşın

Geçmişimiz ve Geleneksel Misyonumuz

1959 yılında ticaret ile faaliyetlerine başlayan Adem Kader Grup, 40 yıllık ticaret, finans ve sigortacılık alanlarındaki deneyimi ile, Ağustos 1997’de, halkın verdiği destek, güven ve talebi doğrultusunda banka sektörüne girme kararı aldı. 1997 yılında Akfinans Bank Ltd. halka açık bir banka olarak faaliyete geçti.

Lefkoşa Genel Müdürlük, Girne ve Mağusa olarak üç şube ile hizmete başlandı. 2013 yılında faaliyete geçen İskele şubesi ile toplam şube sayısı on (10)’a  çıktı.

2006  yılında KKTC’de 6 güçlü bankanın katılımı ile kurulan  ilk kredi kartı merkezi, StarcardKart Merkezi ortaklarındandır. CardPlus markası ile MasterCard  servisi veren merkez, yurtiçi ve yurtdışında her türlü kredi kartı hizmeti vermektedir.

“Geleneksel Güven” sloganı, yarım asrı çoktan geride bırakmış Adem Kader Grubun en genç fakat güçlü bir üyesi olarak Akfinans Bank’ın bir simgesi olmuştur. Genel Müdürlük binası için geleneği temsilen tarihi bir bina satın alınmış ve kazanılan güvenin devamı için gerekli teknolojik altyapı ve donanım eksiksiz yapılmıştır. Banka, deneyimli ekibin de katılımı ile her geçen yıl gelişimini sürdürmektedir.

Akfinans Bank sektörde kalıcı olmak istediğini daha banka kuruluşunun başında satın aldığı genel müdürlük binası ve şube binaları ile göstermiştir. Lefkoşa’nın Girne caddesinde satın alıp restore ederek hayat verdiği merkez binası, 1998 yılı Mimarlar Odası Yapı Sahibi Mimari ÖdülüRestorasyon Yapı Dalı Ödülü ve Restorasyon Mimari Ödülü almıştır. Kültürel tarihimize olan saygısını ortaya koyan Banka, söz konusu kültürel değerlere sahip çıkmaya devam edecektir.

Vizyonumuz

Tamamı yerel sermaye ile kurulmuş bankamızı, AB standartlarında bir finans kuruluşu olarak, müşterilerimizin finansal geleceklerini şekillendirmelerine güvenli destek veren bir dünya bankası yapmak.

Misyonumuz

Halkımızdan aldığımız destek ile kurulan bankamızı, yine halkımızın yanında yer alarak, küresel ve yerel gelişmeleri yakından takiben, AB standartlarına uyumlu, her an dünyaya açılmaya hazır, KKTC’nin önde gelen güvenilir, teknolojik ve ulaşılabilir bankası yapmak.

Stratejimiz

Müşterisini bire bir tanıyan özelliğmizi kaybetmeden, amaçlarımız doğrultusunda  KKTC genelindeki sektör payımızı istikrarlı şekilde büyütmek ve dünyaya açılmaya her an hazır olmak. Bu amaçla;

 • Önceliğimiz müşteriye kaliteli, güvenilir hizmet vermek,
 • İnsan kaynaklarımızı sürekli güçlendirmek,
 • Teknolojik altyapımızı gelişen ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak sürekli yenilemek,
 • Operasyonel altyapımızı;  verimlilik, risklerin izlenmesi, maliyet/gelir ve pazarlama etkinliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda hazırlamak ve geliştirmek,
 • Sürekli ve kesintisiz hizmet verebilmek için çağdaş teknolojik yatırımlara önem vermek,
 • Yabancı kaynaklarımızı kullanırken, güçlü  sermaye  prensibimizden ödün vermemek,
 • Gelirlerimizi ve nihaî  kârlılığımızı arttırmak için maliyet unsurlarını asgariye indirmek,
 • Getiri ve risk dengelerini sağlıklı kurabilmek ve güvenle büyümek için  risk yönetimi ve denetimini sürekli geliştirmek,
 • Etik ve Kurumsal değerleri, sosyal sorumluluk ilkelerini öne çıkaran bir yönetim anlayışı.

 

Amaçlarımız

Müşterilerimiz için:

 • Ulaşılabilir olmak; yaygın hizmet ağı, internet şubesi ve en önemlisi
 • Müşteri odaklı servis anlayışı yapımız ile bunu pekiştirmek.
 • Birey veya işletme olarak, müşterimizin kendine has finansal ihtiyaçlarına doğru çözümleri üreten banka olarak tanınmak.
 • Güvenilir kimliğimizi her zaman ön planda tutmak.

Hissedarlarımız için:

 • Etkin risk yönetimi ilkelerine sadık kalarak hissedarımızın haklarını korumak.
 • Hisse değerini dengeli biçimde artırmak.

Çalışanlarımız için:

 • Güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş imkanı sunmak,
 • Genç beyinleri bankacılık alanında eğiterek sektörde önlerini açmak,
 • Hizmet içi eğitimlerle profesyonel kariyerlerini geliştirmek, motivasyonlarını artırmak, sadakatı teşvik etmek,
 • Performans ve yeterlilik ölçütlerini adaletle tartıp, gerekli atamaları ve ödüllendirmeleri yapmak,
 • Çalışanlar için tercih edilen işveren markası olmak.

Çevremiz ve Tarihimiz için:

 •        Doğa dostu felsemizile yönetim ve personel muhaberatında mümkün olduğunca internet ortamını kullanarak ve yeni kırtasiye kullanmayarak (muhaberat zarfları vb. kırtasiyeyi mükerrer defalar kullanarak) hem çevre kirliliğini azaltmak hem de ağaç kesimine az da olsa katkı koymak.
 •        Her şubemizde ağaçlandırma yapmaya özen göstermek.
 •        Tarihi dokumuza örnek teşkil eden Genel Müdürlük ve Köşklüçiftlik binalarımızda yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihimzin korunmasına katkı koymak.

Değerlerimiz 

 •        Güvenilir ve dürüst kimliğimiz,
 • Akfinans ailesinin deneyimli personel kadrosu,
 • Güçlü ve 100% yerli özsermayemiz,
 • Güncel teknolojik alt yapımız,
 • Müşteri odaklı, kolay ulaşılabilir personel ve yönetim yapımız,
 • Tarihimize, tarihi eserlerimize ve çevreye olan duyarlılığımız,
 • “ Geleneksel güven”i temsilen tarihimizi korurken, günümüzü ve geleceğimizi şekillendirmek için teknolojiyi yakından takip etmek,
 • Strateji ve hedeflerimize uygun olarak ekip çalışması,
 • Değişen,  yenilenen teknoloji ve ihtiyaçlara paralel olarak sürekli olarak daha iyiye doğru gelişim,
 • Sosyal ve çevreci anlayıştan ödün vermeyen anlayışımız.